DOKUMENTÁCIA A 2%

Blíži sa september, preto si môžete vyberať z krúžkov, ktoré si v novom šk. roku chcete zvoliť. Prezrite si BULLETIN a aktuálnou ponukou aktivít na školský rok 2021/2022. Vypíšte prihlášku a doručte nám ju na našu adresu, alebo ju príďte vypísať k nám do kancelárie Centra.

Prihlásiť sa treba do 17. septembra 2021

Z dôvodu pretrvávajúceho ohrozenia epidémiou Covid-19 je potrebné pre návštevu krúžku priniesť VYHLÁSENIE O  BEZPRÍZNAKOVOSTI – vypísané a vytlačené alebo vypísané elektronicky zaslať na cvcmodra@gmail.com.

CENNÍK

Prihlásené dieťa alebo mladý sa stáva členom SCVČ a z tohto členstva vyplýva niekoľko VÝHOD. Poplatky za krúžky a aktivity v SCVČ pre aktuálny školský rok nájdete na nasledujúcom odkaze:

agsdi-hands

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Výchovný program stanovuje ciele, o dosiahnutie ktorých v našom Centre usilujeme a sumarizuje možnosti, v rámci ktorých ich dokážeme napĺňať.

Poukázanie 2% z dane

Milí rodičia, priatelia nášho Centra voľného času v Modre, dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie Vašich 2% (3%) z daní občianskemu združeniu SABUŽ, ktoré je zriaďovateľom nášho Centra. Po všetky uplynulé roky fungovania Centra nám príspevok z daní veľkou mierou pomáhal pokrývať prevádzkové náklady.

Ďakujeme 🙂

Výročná správa

Výročná správa sumarizuje činnosť SCVČ vždy v uplynulom školskom roku.

~

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré v SCVČ získame, spracúvame podľa pravidiel o ochrane osobných údajov v zmysle platných zákonných úprav.