KRÚŽKY

SPOLOČNOSŤ

„Celý svet je naším spoločným domovom.“

∼ Erazmus Rotterdamský ∼

v

Angličtina

Pre najmenšie deti je angličtina sprostredkovaná zábavno-hravou formou základných komunikačných fráz a slovnej zásoby. Pre deti ZŠ je preberaná ako opakovanie a prehĺbenie toho, čo sa učia v škole.

Matematika

Ako hovorí porekadlo „Ťažko na cvičišti, ľahko na bojišti.“, preto na tomto krúžku opakujeme matematiku na tej úrovni, ktorú dieťa v znalostiach matematiky dosiahlo. V prípade potreby je možné i doučovanie toho učiva, ktoré sa niekde stratiloJ.

agsdi-food

Varenie a pečenie

V tomto krúžku sa stretávajú, ktorí radi varia a pečú rôzne dobroty, alebo sa to chcú naučiť. Pri tom všetkom sa vždy dá veľmi dobre porozprávať a nakoniec i dobre pohostiť seba i druhých.

agsdi-hearts

Animátor detí

Táto aktivita je určená pre dievčatá aj chlapcov od 14 rokov, ktorí sa tu učia aktívne pracovať s deťmi, raz do týždňa pomáhajú pri vedení stretiek mladších detí. Učia sa im pripravovať program, hry, súťaže a keď pripravujú hry pre iných, tiež sa spoločne pritom dobre zabavia.

agsdi-people

Tretiacke stretká

Určené pre tretiakov, ktorí chcú svoju prípravu na prvé sväté prijímanie prežiť radostne. Stretká vedú animátori a sú vedené v duchu vedomostných a športových súťaží, rôznych hier s cieľom prípravy na prvé sväté prijímanie. Na stretkách sa učíme tiež budovať priateľstvá, rozprávame sa, hráme a to všetko tak, aby každému bolo dobre, pretože náš Boh je dobrý a na stretnutie s Ním sa chceme dobre pripraviť

Slovenčina

Rodičia nás naučili rozprávať naším materinským jazykom, ale poznávať ho už musíme sami a to chce tréning. Preto na krúžku opakujeme slovenčinu na tej úrovni, ktorú dieťa v škole dosiahlo, prostredníctvom textov prehlbujeme znalosti jazyka a venujeme sa tiež čítaniu s porozumením. V prípade potreby je možné i doučovanie, alebo precvičovanie s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Stretko detí

Na tomto stretku sa schádzajú deti po 1.svätom prijímaní alebo i mladšie. Deti v stretku sú vedené prežívať vieru v radostnom duchu, upevniť si  vedomosti z náboženstva tvorivou formou (dramatizácia, spevy, hry, súťaže…). Ale tiež sa tu i jednoducho stretávať s kamarátmi a učiť sa byť spolu tak, aby urobili spokojnými tých druhých.

agsdi-landscape

Umenie pre teba

Oči a uši majú mnohí, ale či vedia naozaj aj vidieť a počuť to, čo je krásne? V tomto krúžku navštívime divadlá, múzeá, pozrieme si filmy, budeme sa dívať, počúvať i čítať.

L

Miništrantské stretko

Je určené pre chlapcov, ktorí slúžia pri sv. omšiach. Obsahom sú duchovné stretnutia, ktoré obohacujú život mladých chlapcov v duchovnom smere, rozvíja sa ich poznanie liturgie, v ktorej slúžia. Vždy sú zakončené oddychovými aktivitami v herni, v čajovni, alebo pri športovaní.

agsdi-hand-heart

Serviam

Na tomto krúžku vedieme deti a mladých k nezištnej službe. Slovo serviam pochádza z latinského slova a znamená „budem slúžiť“. Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít sa snažíme v deťoch a mládeži objaviť ich vlastné dary, ktoré ochotne ponúkame pre pomoc tým, ktorí to potrebujú. Popri službe druhým, deti nadobudnú nové poznatky z rôznych oblastí. Voľný čas taktiež trávime aj spoločnou zábavou a hrou.

Šport a príroda

„Kto chce hýbať svetom, nech najprv hýbe sám sebou.“

∼ Sokrates ∼

agsdi-bulb

Zábavné pokusy

Tento krúžok je určený pre všetkých zvedavcov, ktorých zaujíma, čo všetko sa okolo nás deje, často neviditeľné. Budeme skúmať, čo všetko veci okolo nás dokážu. Napríklad taký olej, alebo soľ. Je to taká chémia naša každodenná a tí, ktorí už viete zo školy, čo je chémia a máte z nej strach, tu sa jej určite báť prestanete.

agsdi-medal

Športové hry

Tento krúžok je pre deti od 3 rokov vyššie. Deti sa tu zabavia najrozmanitejšími pohybovými hrami – s loptami, kruhmi, kolkami atď. Naučia sa základné pravidlá hier,  základy správnej manipulácie so športovým náčiním a tiež si rozvíjajú správneho ducha súťaživosti, v ktorom sme schopní sa tešiť aj z víťazstva súpera.

agsdi-zoom

Tenis a bedminton

Krúžok je určený pre dievčatá aj chlapcov od 7  rokov, ktorí sa chcú naučiť základy tenisu, badmintonu a postupne sa v ňom zdokonaľovať.

agsdi-grid

Šachový krúžok

Pre chlapcov aj dievčatá – starších aj mladších, ktorí majú záujem spoznať kráľovskú hru. Krúžok je vedný skúseným šachistom, členom šachového klubu v Modre. Deti z tohto krúžku sa môžu zúčastniť tiež na rôznych šachových zápasoch svojej kategórie v Modre i okolí.

agsdi-sign

Orientačný beh

Tento krúžok funguje v spolupráci s KOB Sokol v Pezinku, je určený pre deti od 7 rokov. Orientačný beh je aktivita rozvíjajúca celú osobnosť dieťaťa, kladie primerané nároky na športovú kondíciu, no tiež tu dieťa rozvíja svoju schopnosti orientácie a poznávania prostredia. No a o zábavu tu nie je núdza, nikdy nechýbajú spoločné hry.

agsdi-dribble

Športový krúžok

Krúžok určený pre školákov, zameraný na rozmanité športové aktivity. Je určený pre deti, ktoré sa jednoducho chcú hýbať a pritom relaxovať – k dispozícii sú preto lopty, ping-pong, posilovacie stroje, hokejky a bránky a všeličo iné. Podľa záujmu si deti volia športovú aktivitu – futbal, prehadzovanú, vybíjanú, florbal, tenis, stolný tenis. Sú pre ne pripravené i rôzne hry a súťaže.

agsdi-adjust-circle-vert

Kalčeto a biliard

V krúžku sa chlapci i dievčatá môžu zdokonaliť v stolnom futbale, aj sa naučiť pravidlá hry biliardu. Okrem radosti z hry si môžu zažiť i dobré kamarátstvo tiež pri hre iných stolných hier.

agsdi-zoom

Stolný tenis

Krúžok pre deti od 7 rokov, na ktorom si deti osvoja základy a pravidlá hry v stolnom tenise, učia sa správnemu a úspešnému podaniu, útočným a obranným úderom, správnemu postoju pri stole a pri hre. A hrajú a hrajú, skrátka ping-pong.

agsdi-portrait-2

Šport pre dievčatá

Krúžok je určený špeciálne pre dievčatá, ktoré majú radi loptové hry a dobrú partiu, ktorá sa vie zohrať, vie spolu hrať i vyhrať. V letnom období sa hrá v exteriéri, v zimnom v telocvični SCVČ.

=

Nový krúžok

Krúžok je určený špeciálne pre dievčatá, ktoré majú radi loptové hry a dobrú partiu, ktorá sa vie zohrať, vie spolu hrať i vyhrať. V letnom období sa hrá v exteriéri, v zimnom v telocvični SCVČ.

Kultúra

„Umenie je kvet života celej spoločnosti.“

∼ L. N. Tolstoj ∼

Tvorivé dielne a tvorivý ateliér

Sú krúžky určené pre všetky deti, ktoré radi tvoria. Pre menšie 3 až 6 ročné deti máme pripravené tvorivé dielne, kde zhotovujú výtvory z rozmanitého materiálu a rôznymi technikami. Na krúžku sa sústreďujú na všestranný rozvoj jemnej motoriky detí.
Pre väčšie deti (6 a viac) je otvorený Tvorivý ateliér plný nápadov, ako vytvárať veci nové alebo pretvárať veci staré. Diela detí môžu byť vhodným podarúnkom, môžu zdobiť dom i naše Centrum.

\

Keramický krúžok

Je určený pre vekovú kategóriu 6 – 15 rokov. Deti na krúžku pracujú s hlinou a s inými materiálmi – modelujú, maľujú. Učia sa tiež točiť na hrnčiarskom kruhu a vytvárať jednoduché tvary. Venujú sa i vlastnej fantazijnej tvorbe.

I

Tanečný krúžok

Krúžok je určený pre deti ZŠ a rozvíja tanečno-pohybové schopnosti detí primeranou formou. Nacvičujú sa jednotlivé tanečné prvky a jednoduché tanečné choreografie. Pre staršie deti je v prípade dostatočného záujmu možnosť vytvoriť špeciálne kurzy spoločenského tanca s výučbou tancov: anglický valčík, Cha-Cha, tango, Slow Foxtrot.

Gitarový krúžok

Pre deti a mládež od 7 rokov, začiatočníkov i pokročilých. Výučba prebieha formou skupinového vyučovania. Gitarová hra je zameraná na akordickú hru populárnych piesní. Hrajú sa pesničky slovenských a zahraničných autorov, aj podľa vlastného výberu.

Mažoretky Laskonky

Dievčatá sa tu učia byť mažoretkou, teda počuť hudbu a zladiť s ňou pohyby svojho tela. Cieľom je celkový rozvoj ich umeleckého prejavu, nácvik tanečných prvkov a choreografií. Súbor sa úspešne zúčastňuje kultúrnych vystúpení v Modre i v okolí. Boli úspešné v rôznych regionálnych i medzinárodných súťažiach, viackrát si priniesli zlaté, strieborné a bronzové medaily.
Viac informácii o mažoretkách nájdete na ich facebooku.

TRADIČNÉ RUČNÉ PRÁCE

Rozmanitosť a krása ručných prác je odovzdávaná z generácie na generáciu. Tak i na tomto krúžku chceme pokračovať v tejto línii, deti sa tu učia základy tradičných techník ručných prác – háčkovania, pletenia, šitia a vyšívania. Podľa vlastného záujmu sa zdokonaľujú v tej, ktorá sa im páči. Zhotovujú si výrobky podľa predlohy i podľa vlastnej fantázie. Krúžok je určený pre vekovú kategóriu 8 – 15 rokov.

Hra na klavír

Individuálne hodiny pre začiatočníkov i pokročilých. Výučba je zameraná na hru klasickej i populárnej hudby, podľa záujmu.

agsdi-face-happy

Hráme sa v rozprávke

Krúžok určený pre mladšie deti, ktorým fantázia dovolí pobudnúť s rozprávkovými postavami a zažiť s nimi ich dobrodružstvá, radosti i smútky. Náplňou krúžku je čítanie, tvorenie, relaxovanie i fantazírovanie, skrátka dobre strávená hodinka.

Technika

„Každú techniku oživí len duch.“

∼ J. W. Goethe ∼

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK

Krúžok zameraný na modelárske a technické zručnosti, chlapci si môžu vyrobiť rôzne modely lietadiel, lodí a pod. Základom je práca s modelárskym materiálom, deti sa učia základné modelárske techniky: lepenie, lakovanie, opracovanie.  Chlapci sa naučia efektívne pracovať s náradím pri dodržiavaní pravidiel bezpečnosti. Krúžok je určený pre chlapcov vo veku 8 – 18 rokov.

PRIDAJ SA K NÁM

Ak ste si vybrali krúžok / krúžky, vypíšte prihlášku a doručte nám ju do Centra. Prihlášku môžete vypísať aj osobne v kancelárii Centra. Poplatok za krúžok je uhrádzaný polročne – do 15. októbra za 1. polrok a do 15. februára za 2. polrok.