KRÚŽKY

SPOLOČNOSŤ

„Celý svet je naším spoločným domovom.“

∼ Erazmus Rotterdamský ∼

v

Angličtina

Pre najmenšie deti je angličtina sprostredkovaná zábavno-hravou formou základných komunikačných fráz a slovnej zásoby. Pre deti ZŠ je preberaná ako opakovanie a prehĺbenie toho, čo sa učia v škole.

v

Ruština pre deti

Na krúžku deti zábavnou formou spoznávajú ruský jazyk a učia sa v ňom komunikovať.

Matematika

Ako hovorí porekadlo „Ťažko na cvičišti, ľahko na bojišti.“, preto na tomto krúžku opakujeme matematiku na tej úrovni, ktorú dieťa v znalostiach matematiky dosiahlo. V prípade potreby je možné i doučovanie toho učiva, ktoré sa niekde stratiloJ.

agsdi-food

Varenie a pečenie

V tomto krúžku sa stretávajú, ktorí radi varia a pečú rôzne dobroty, alebo sa to chcú naučiť. Pri tom všetkom sa vždy dá veľmi dobre porozprávať a nakoniec i dobre pohostiť seba i druhých.

agsdi-people

Tretiacke stretká

Určené pre tretiakov, ktorí chcú svoju prípravu na prvé sväté prijímanie prežiť radostne. Stretká vedú animátori a sú vedené v duchu vedomostných a športových súťaží, rôznych hier s cieľom prípravy na prvé sväté prijímanie. Na stretkách sa učíme tiež budovať priateľstvá, rozprávame sa, hráme a to všetko tak, aby každému bolo dobre, pretože náš Boh je dobrý a na stretnutie s Ním sa chceme dobre pripraviť

agsdi-hearts

Animátor detí

Táto aktivita je určená pre dievčatá aj chlapcov od 14 rokov, ktorí sa tu učia aktívne pracovať s deťmi, raz do týždňa pomáhajú pri vedení stretiek mladších detí. Učia sa im pripravovať program, hry, súťaže a keď pripravujú hry pre iných, tiež sa spoločne pritom dobre zabavia.

Slovenčina

Rodičia nás naučili rozprávať naším materinským jazykom, ale poznávať ho už musíme sami a to chce tréning. Preto na krúžku opakujeme slovenčinu na tej úrovni, ktorú dieťa v škole dosiahlo, prostredníctvom textov prehlbujeme znalosti jazyka a venujeme sa tiež čítaniu s porozumením. V prípade potreby je možné i doučovanie, alebo precvičovanie s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Stretko detí

Na tomto stretku sa schádzajú deti po 1.svätom prijímaní alebo i mladšie. Deti v stretku sú vedené prežívať vieru v radostnom duchu, upevniť si  vedomosti z náboženstva tvorivou formou (dramatizácia, spevy, hry, súťaže…). Ale tiež sa tu i jednoducho stretávať s kamarátmi a učiť sa byť spolu tak, aby urobili spokojnými tých druhých.

agsdi-hand-heart

Serviam

Na tomto krúžku vedieme deti a mladých k nezištnej službe. Slovo serviam pochádza z latinského slova a znamená „budem slúžiť“. Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít sa snažíme v deťoch a mládeži objaviť ich vlastné dary, ktoré ochotne ponúkame pre pomoc tým, ktorí to potrebujú. Popri službe druhým, deti nadobudnú nové poznatky z rôznych oblastí. Voľný čas taktiež trávime aj spoločnou zábavou a hrou.

agsdi-landscape

Biblický krúžok

Biblia je knihou kníh. Sprevádzala mnohé generácie ľudí a je nevyčerpateľnou inšpiráciou našej kultúry. Na stretku si z nej čítame, rozprávame sa a kto chce, môže sa zapojiť aj do Biblickej olympiády.

L

Miništrantské stretko

Je určené pre chlapcov, ktorí slúžia pri sv. omšiach. Obsahom sú duchovné stretnutia, ktoré obohacujú život mladých chlapcov v duchovnom smere, rozvíja sa ich poznanie liturgie, v ktorej slúžia. Vždy sú zakončené oddychovými aktivitami v herni, v čajovni, alebo pri športovaní.

Šport a príroda

„Kto chce hýbať svetom, nech najprv hýbe sám sebou.“

∼ Sokrates ∼

agsdi-bulb

Zábavné pokusy

Tento krúžok je určený pre všetkých zvedavcov, ktorých zaujíma, čo všetko sa okolo nás deje, často neviditeľné. Budeme skúmať, čo všetko veci okolo nás dokážu. Napríklad taký olej, alebo soľ. Je to taká chémia naša každodenná a tí, ktorí už viete zo školy, čo je chémia a máte z nej strach, tu sa jej určite báť prestanete.

agsdi-portrait-2

Prírodovedný krúžok

Krúžok je určený pre deti od 6 rokov. Na krúžku sa snažia spoznávať to, čo je živé okolo nás – zvieratá, rastliny a tiež sa naučia postarať sa o ne. Vychádzky sú súčasťou programu nakoľko to čas dovolí. Príležitostne deti navštevujú sídlo ochrany prírody v Modre.

agsdi-medal

Športové hry

Tento krúžok je pre deti od 3 rokov vyššie. Deti sa tu zabavia najrozmanitejšími pohybovými hrami – s loptami, kruhmi, kolkami atď. Naučia sa základné pravidlá hier,  základy správnej manipulácie so športovým náčiním a tiež si rozvíjajú správneho ducha súťaživosti, v ktorom sme schopní sa tešiť aj z víťazstva súpera.

agsdi-grid

Šachový krúžok

Pre chlapcov aj dievčatá – starších aj mladších, ktorí majú záujem spoznať kráľovskú hru. Krúžok je vedný skúseným šachistom, členom šachového klubu v Modre. Deti z tohto krúžku sa môžu zúčastniť tiež na rôznych šachových zápasoch svojej kategórie v Modre i okolí.

=

Kondičné posilňovanie

Je určené pre staršie deti. Zameriava sa na zvyšovanie kondície a fyzickej zdatnosti jednoduchými cvičeniami, vždy primerane zvolenými vzhľadom k veku dieťaťa. používať môžu: expander, činky, lavičku, bicykel i posilňovací stroj so závažiami.

agsdi-dribble

Športový krúžok

Krúžok určený pre školákov, zameraný na rozmanité športové aktivity. Je určený pre deti, ktoré sa jednoducho chcú hýbať a pritom relaxovať – k dispozícii sú preto lopty, ping-pong, posilovacie stroje, hokejky a bránky a všeličo iné. Podľa záujmu si deti volia športovú aktivitu – futbal, prehadzovanú, vybíjanú, florbal, tenis, stolný tenis. Sú pre ne pripravené i rôzne hry a súťaže.

agsdi-zoom

Stolný tenis

Krúžok pre deti od 7 rokov, na ktorom si deti osvoja základy a pravidlá hry v stolnom tenise, učia sa správnemu a úspešnému podaniu, útočným a obranným úderom, správnemu postoju pri stole a pri hre. A hrajú a hrajú, skrátka ping-pong.

agsdi-zoom

Tenis a bedminton

Krúžok je určený pre dievčatá aj chlapcov od 7  rokov, ktorí sa chcú naučiť základy tenisu, badmintonu a postupne sa v ňom zdokonaľovať.

agsdi-sign

Orientačný beh

Tento krúžok funguje v spolupráci s KOB Sokol v Pezinku, je určený pre deti od 7 rokov. Orientačný beh je aktivita rozvíjajúca celú osobnosť dieťaťa, kladie primerané nároky na športovú kondíciu, no tiež tu dieťa rozvíja svoju schopnosti orientácie a poznávania prostredia. No a o zábavu tu nie je núdza, nikdy nechýbajú spoločné hry.

Kultúra

„Umenie je kvet života celej spoločnosti.“

∼ L. N. Tolstoj ∼

Tvorivé dielne a tvorivý ateliér

Sú krúžky určené pre všetky deti, ktoré radi tvoria. Pre menšie 3 až 6 ročné deti máme pripravené tvorivé dielne, kde zhotovujú výtvory z rozmanitého materiálu a rôznymi technikami. Na krúžku sa sústreďujú na všestranný rozvoj jemnej motoriky detí.
Pre väčšie deti (6 a viac) je otvorený Tvorivý ateliér plný nápadov, ako vytvárať veci nové alebo pretvárať veci staré. Diela detí môžu byť vhodným podarúnkom, môžu zdobiť dom i naše Centrum.

\

Keramický krúžok

Je určený pre vekovú kategóriu 6 – 15 rokov. Deti na krúžku pracujú s hlinou a s inými materiálmi – modelujú, maľujú. Učia sa tiež točiť na hrnčiarskom kruhu a vytvárať jednoduché tvary. Venujú sa i vlastnej fantazijnej tvorbe.

I

Tanečný krúžok

Krúžok je určený pre deti ZŠ a rozvíja tanečno-pohybové schopnosti detí primeranou formou. Nacvičujú sa jednotlivé tanečné prvky a jednoduché tanečné choreografie. Pre staršie deti je v prípade dostatočného záujmu možnosť vytvoriť špeciálne kurzy spoločenského tanca s výučbou tancov: anglický valčík, Cha-Cha, tango, Slow Foxtrot.

Gitarový krúžok

Pre deti a mládež od 7 rokov, začiatočníkov i pokročilých. Výučba prebieha formou skupinového vyučovania. Gitarová hra je zameraná na akordickú hru populárnych piesní. Hrajú sa pesničky slovenských a zahraničných autorov, aj podľa vlastného výberu.

Mažoretky Laskonky

Dievčatá sa tu učia byť mažoretkou, teda počuť hudbu a zladiť s ňou pohyby svojho tela. Cieľom je celkový rozvoj ich umeleckého prejavu, nácvik tanečných prvkov a choreografií. Súbor sa úspešne zúčastňuje kultúrnych vystúpení v Modre i v okolí. Boli úspešné v rôznych regionálnych i medzinárodných súťažiach, viackrát si priniesli zlaté, strieborné a bronzové medaily.
Viac informácii o mažoretkách nájdete na ich facebooku.

TRADIČNÉ RUČNÉ PRÁCE

Rozmanitosť a krása ručných prác je odovzdávaná z generácie na generáciu. Tak i na tomto krúžku chceme pokračovať v tejto línii, deti sa tu učia základy tradičných techník ručných prác – háčkovania, pletenia, šitia a vyšívania. Podľa vlastného záujmu sa zdokonaľujú v tej, ktorá sa im páči. Zhotovujú si výrobky podľa predlohy i podľa vlastnej fantázie. Krúžok je určený pre vekovú kategóriu 8 – 15 rokov.

Hra na klavír

Individuálne hodiny pre začiatočníkov i pokročilých. Výučba je zameraná na hru klasickej i populárnej hudby, podľa záujmu.

agsdi-face-happy

Hráme sa v rozprávke

Krúžok určený pre mladšie deti, ktorým fantázia dovolí pobudnúť s rozprávkovými postavami a zažiť s nimi ich dobrodružstvá, radosti i smútky. Náplňou krúžku je čítanie, tvorenie, relaxovanie i fantazírovanie, skrátka dobre strávená hodinka.

Technika

„Každú techniku oživí len duch.“

∼ J. W. Goethe ∼

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK

Krúžok zameraný na modelárske a technické zručnosti, chlapci si môžu vyrobiť rôzne modely lietadiel, lodí a pod. Základom je práca s modelárskym materiálom, deti sa učia základné modelárske techniky: lepenie, lakovanie, opracovanie.  Chlapci sa naučia efektívne pracovať s náradím pri dodržiavaní pravidiel bezpečnosti. Krúžok je určený pre chlapcov vo veku 8 – 18 rokov.

Kamera

Pre deti a mladých, vo veku 9 – 15 rokov, ktorí by sa chceli naučiť lepšie pracovať s kamerou, ale i s fotoaparátom. Naučia sa vidieť svet okom objektívu.

PRIDAJ SA K NÁM

Ak ste si vybrali krúžok / krúžky, vypíšte prihlášku a doručte nám ju do Centra. Prihlášku môžete vypísať aj osobne v kancelárii Centra. Poplatok za krúžok je uhrádzaný polročne – do 15. októbra za 1. polrok a do 15. februára za 2. polrok.