SÚKROMNÉ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Možno ste práve Vy rodičmi „energiou nabitých“ detí a rozmýšľate, čo s nimi vo voľnom čase, keď Vy ste ešte v práci a oni už nie sú v škole. Alebo si „už nie dieťa“, „ešte nie dospelý“ a rád by si sa stretal s kamarátmi, alebo venoval svojej obľúbenej aktivite. Alebo ste rodičom, starým rodičom, malého dieťatka, ktoré začína spoznávať svet. Pre vás všetkých je určené pozvanie – príďte k nám a vyberte si z našej ponuky aktivít:

POZRIEŤ PONUKU

KTO SME

SCVČ v Modre vzniklo 2.9.2006 ako ďalšia možnosť pre rozvoj potenciálu detí a mladých v našom meste a tiež ako priestor priateľský pre rodinu vo všetkých jej generáciách. Zriaďovateľom nášho CVČ je občianske združenie SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiakov, ktoré sa angažuje v oblasti práce s deťmi, mladými a rodinami.

NAŠE POSLANIE

Poslaním Centra voľného času, ktoré je výchovno – vzdelávacím zariadením, je počas celého roka ponúkať deťom a mladým od 0 do 30 rokov voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoju ich osobných schopností a zručností. Snažíme sa viesť detí a mladých k tým základným ľudským a duchovným hodnotám, ktoré robia každého človeka šťastným. 

TU NÁS NÁJDETE

Naše SCVČ sídli v centre Modry v budove bývalej ZŠ na Štúrovej ulici číslo 34. Príjemnou súčasťou našich priestorov je vnútorný dvor, ktorý je výborne vybavený na relax, hranie i športovanie.

MOŽNOSTI VYUŽITIA PRIESTOROV CENTRA

Väčšina aktivít v SCVČ je určená pre deti a mládež, ale Centrum sa chce stať miestom, kde môže voľný čas tráviť širšie spektrum ľudí, i celá rodina. Preto uvítame nové nápady i konkrétne aktivity, ktoré ponúkate, alebo by ste  uvítali. Pre bližšie informácie nás kontaktujte osobne, mailom alebo telefonicky.

NAKUKNITE DNU

ČLENOV

TÁBOROV ROČNE

KRÚŽKOV

ROKOV SCVČ

Kontaktujte nás

Adresa: Štúrova 34, 900 01

IČO: 31820590

Email: cvcmodra@gmail.com

Telefón: 033 640 07 02, 0903 321 273

IBAN: SK74 1100 0000 0029 2383 1469

ČLENOV

TÁBOROV ROČNE

KRÚŽKOV

ROKOV SCVČ