KONTAKT

Štúrova 34. 900 01 Modra

cvcmodra@gmail.com

033/640 0702,  0903 321 273

IBAN: SK74 1100 0000 0029 2383 1469

IČO: 31820590

ZAMESTNANCI

Mgr. Erika Strelingerová

RIADITEĽKA

Mgr. Lucia Seligová

SR. CARITAS, OSU - VYCHOVÁVATEĽKA

Ing. Blažena Oravcová

SEKRETARIÁT

15 spolupracovníkov

VEDENIE KRÚŽKOV

VEDÚCI KRÚŽKOV

Jarmila Brezinová

HRA NA KLAVÍR

Bohdana Sameková

HRA NA KLAVÍR

Anna Bolingerová

SR. LAURA, OSU - TRETIACKE STRETKO

Alžbeta Kovárová

ANGLIČTINA PRE ZŠ

Mgr. Jozef Federič

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

Lucia Ondovčíková a Eva Ondovčíková

ORIENTAČNÝ BEH

Dominika Slaninová

MATERSKÉ CENTRUM

Zuzana Ciferská

TANEČNÝ KRÚŽOK

Liliana Hodoňová a Agnesa Tankóová Háasová

MAŽORETKY LASKONKY

Mária Štefancová

SR. AGNESA, OSU - TRETIACKE STRETKO

Zuzana Opetová

KERAMICKÝ KRÚŽOK

Peter Walter

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK

VEDÚCI KRÚŽKOV

Jarmila Brezinová

HRA NA KLAVÍR

Bohdana Sameková

HRA NA KLAVÍR

Anna Bolingerová

SR. LAURA, OSU - TRETIACKE STRETKO

Alžbeta Kovárová

ANGLIČTINA PRE ZŠ

Mgr. Jozef Federič

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

Liliana Hodoňová a Agnesa Tankóová Haásová

MAŽORETKY LASKONKY

Lucia Ondovčíková a Eva Ondovčíková

ORIENTAČNÝ BEH

Dominika Slaninová

MATERSKÉ CENTRUM

Mária Štefancová

SR. AGNES, OSU - TRETIACKE STRETKO

Zuzana Opetová

KERAMICKÝ KRÚŽOK

Zuzana Ciferská

TANEČNÝ KRÚŽOK

Peter Walter

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK