KONTAKT

Štúrova 34. 900 01 Modra

cvcmodra@gmail.com

033/640 0702,  0903 321 273

IBAN: SK74 1100 0000 0029 2383 1469

IČO: 31820590

ZAMESTNANCI

Mgr. Erika Strelingerová

RIADITEĽKA

Mgr. Lucia Seligová

SR. CARITAS, OSU - VYCHOVÁVATEĽKA

Ing. Blažena Oravcová

SEKRETARIÁT

15 spolupracovníkov

VEDENIE KRÚŽKOV

VEDÚCI KRÚŽKOV

Jarmila Brezinová

HRA NA KLAVÍR

Anna Bolingerová

SR. LAURA, OSU - TRETIACKE STRETKO

Mgr. Barbora Ciutti

SR. MAGDALÉNA, OSU - ANGLIČTINA PRE ZŠ

Mgr. Jozef Federič

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

Bibiána Hodoňová

MAŽORETKY LASKONKY

Kristína Kasová

TVORIVÉ DIELNE A TVORIVÝ ATELIÉR

Lucia Ondovčíková

ORIENTAČNÝ BEH

Vladimíra Ružičková

MATERSKÉ CENTRUM

Vivien Orsolya Soóky

HRA NA GITARU

Dominika Slaninová

MATERSKÉ CENTRUM

Mária Štefancová

SR. AGNESA, OSU - TRETIACKE STRETKO

Bc. Barbora Šuláková

KERAMICKÝ KRÚŽOK

Peter Walter

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK

VEDÚCI KRÚŽKOV

Jarmila Brezinová

HRA NA KLAVÍR

Anna Bolingerová

SR. LAURA, OSU - TRETIACKE STRETKO

Mgr. Barbora Ciutti

SR. MAGDALÉNA, OSU - ANGLIČTINA PRE ZŠ

Mgr. Jozef Federič

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

Bibiána Hodoňová

MAŽORETKY LASKONKY

Kristína Kasová

TVORIVÉ DIELNE A TVORIVÝ ATELIÉR

Lucia Ondovčíková

ORIENTAČNÝ BEH

Vladimíra Ružičková

MATERSKÉ CENTRUM

Vivien Orsolya Soóky

HRA NA GITARU

Dominika Slaninová

MATERSKÉ CENTRUM

Mária Štefancová

SR. AGNES, OSU - TRETIACKE STRETKO

Bc. Barbora Šuláková

KERAMICKÝ KRÚŽOK

Peter Walter

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK