KONTAKT

Štúrova 34. 900 01 Modra

cvcmodra@gmail.com

033/640 0702,  0903 321 273

IBAN: SK74 1100 0000 0029 2383 1469

IČO: 31820590

ZAMESTNANCI

Mgr. Erika Strelingerová

RIADITEĽKA

Ing. Blažena Oravcová

SEKRETARIÁT

15 spolupracovníkov

VEDENIE KRÚŽKOV

VEDÚCI KRÚŽKOV

Jarmila Brezinová

HRA NA KLAVÍR

Marína Oravcová

HRA NA KLAVÍR

Zuzana Opetová

KERAMICKÝ KRÚŽOK

Barbora Mihalkovičová

HRA NA GITARU

Michaela Pešková

HRA NA GITARU

Mária Staňová

ANGLIČTINA PRE ZŠ

Lucia Ondovčíková a Eva Ondovčíková

ORIENTAČNÝ BEH

Mgr. art. Zuzana Polonská

ŠPORTOVÉ HRY

Petra Gyorogová

TANEČNÝ KRÚŽOK

Paulína Fecková

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH

Liliana Hodoňová a Agnesa Tankóová Háasová

MAŽORETKY LASKONKY

Matúš Tӧrӧk

KAMERA

Ing. Erika Žitňanská

PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK

Mgr. Jozef Federič

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

Andrej Mikloš

TENIS A BADMINTON

Peter Walter

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK

VEDÚCI KRÚŽKOV

Jarmila Brezinová

HRA NA KLAVÍR

Bohdana Sameková

HRA NA KLAVÍR

Anna Bolingerová

SR. LAURA, OSU - TRETIACKE STRETKO

Alžbeta Kovárová

ANGLIČTINA PRE ZŠ

Mgr. Jozef Federič

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

Liliana Hodoňová a Agnesa Tankóová Haásová

MAŽORETKY LASKONKY

Lucia Ondovčíková a Eva Ondovčíková

ORIENTAČNÝ BEH

Dominika Slaninová

MATERSKÉ CENTRUM

Mária Štefancová

SR. AGNES, OSU - TRETIACKE STRETKO

Zuzana Opetová

KERAMICKÝ KRÚŽOK

Zuzana Ciferská

TANEČNÝ KRÚŽOK

Peter Walter

TECHNICKO-MODELÁRSKY KRÚŽOK